Cjenovnik zdravstvenih usluga

Početna / Cjenovnik zdravstvenih usluga
Prvi pregled specijaliste + EKG30,00 KM
Kontrolni pregled specijaliste + EKG30,00 KM
Prvi pregled profesora + EKG70,00 KM
Kontrolni pregled profesora + EKG70,00 KM
Paket usluga (pregled+EKG+UZ)70,00 KM
Paket usluga (pregled+EKG+UZ) kod profesora80,00 KM
Kardiološki UZ50,00 KM
Ergometrija70,00 KM
Holter EKG70,00 KM
Prvi pregled profesora70,00 KM
Kontrolni pregled profesora70,00 KM
Paket usluga (pregled+UZ) kod profesora70,00 KM
UZ pregled (štitna žlijezda, abdomen)30,00 KM
Prvi pregled profesora70,00 KM
Kontrolni pregled profesora70,00 KM
Ezofagoskopija80,00 KM
Ezofagogastroduedenoskopija120,00 KM
Kolonoskopija180,00 KM
Prvi pregled profesora70,00 KM
Kontrolni pregled profesora70,00 KM
UZ: abdomen, urotrakt30,00 KM
Paket usluga (pregled+UZ) kod profesora70,00 KM
Cistoskopija i uretroskopija120,00 KM
Biopsija tumora mokraćne bešikeod 110,00 do 160,00 KM
Punkcija hidrokele70,00 KM
Ručna repozicija parafimoze60,00 KM
Incizija parafimoze sa suturom130,00 KM
Prvi pregled specijaliste30,00 KM
Kontrolni pregled specijaliste30,00 KM
Određivanje dioptrije20,00 KM
Paket usluga60,00 KM
Prvi pregled specijaliste30,00 KM
Kontrolni pregled specijaliste30,00 KM
Prvi pregled specijaliste30,00 KM
Kontrolni pregled specijaliste30,00 KM
Prvi pregled profesora70,00 KM
Kontrolni pregled profesora70,00 KM
Paket usluga (pregled+UZ+PAPA+kolpo)70,00 KM
Paket usluga (pregled+UZ+PAPA+kolpo) kod profesora80,00 KM
Sistematski pregled90,00 KM
UZ u ginekologiji25,00 KM
Kolposkopija15,00 KM
PAPA bris sa analizom20,00 KM
Stavljanje i vađenje IUD30,00 KM
Polipektomija i biopsija50,00 KM
Polipektomija sa HP analizom100,00 KM
Kiretaža i rekiretaža120,00 KM
HCG100,00 KM
Fizikalni i palpatorni pregled dojki15,00 KM
Izrada plana prevencije maligne bolesti – kvartalno100,00 KM
CTG15,00 KM
Skrining mamografija50,00 KM
Dijagnostička mamografija40,00 KM
UZ: vrat, dojke30,00 KM
UZ: abdomen, urotrakt30,00 KM
Očitavanje RTG snimka (po 1 snimku)10,00 KM
UZ dopler krvnih sudova: vrata, gornjih ekstremiteta, donjih ekstremiteta40,00 KM
Prvi pregled specijaliste30,00 KM
Kontrolni pregled specijaliste30,00 KM
Paket usluga (pregled + dermatoskopija)60,00 KM
Prvi pregled specijaliste30,00 KM
Kontrolni pregled specijaliste30,00 KM
Prvi pregled profesora70,00 KM
Kontrolni pregled profesora70,00 KM
Paket usluga (pregled+spirometrija+RTG)70,00 KM
Paket usluga (pregled+spirometrija+RTG) kod profesora80,00 KM
Očitavanje RTG snimka (po 1 snimku)10,00 KM
Spirometrija20,00 KM
Prvi pregled specijaliste30,00 KM
Kontrolni pregled specijaliste30,00 KM
Prvi pregled profesora70,00 KM
Kontrolni pregled profesora70,00 KM
Paket usluga (pregled, audio i timpanometrija)70,00 KM
Paket usluga (pregled, audio i timpanometrija) kod profesora80,00 KM
Vađenje stranog tijela iz ždrijela20,00 KM
Vađenje stranog tijela iz nosa40,00 KM
Timpanometrija20,00 KM
Audiometrija20,00 KM
Ekstripacija ateroma na licu70,00 KM
Ekstripacija ateroma na licu sa HP123,00 KM
Odstranjivanje tumora kože, glave i vrata90,00 KM
Odstranjivanje tumora kože, glave i vrata sa HP150,00 KM
Ispiranje oba uha10,00 KM
Uzimanje brisa za mikrobiologiju (uho, grlo, nos)10,00 KM
Obrada za IPK90,00 KM
Ljekarsko za rad35,00 KM
Ljekarsko za školu, dom, fakultet15,00 KM
Ljekarsko za vozače40,00 KM
Sistematski pregledi radnika80,00 KM
Davanje inekcije5,00 KM
Davanje infuzije5,00 KM
Obrada rane bez šivenja20,00 KM
Obrada rane sa šivenjem40,00 KM
Previjanje manje rane20,00 KM
Odstranjenje tumora u lokalu50,00 KM
Skidanje konaca10,00 KM
EKG10,00 KM
Prvi pregled profesora70,00 KM
Kontrolni pregled profesora70,00 KM
Hormoni (TsH, T3, T4, FT4, FT3, ANTI TPO)12,00 KM
Tu markeri (CEA, T PSA, F PSA, CA 19-9, CA 15-3, CA 125)15,00 KM
Elektroliti (Na, K, Mg)3,00 KM
Prvi pregled profesora70,00 KM
Kontrolni pregled profesora70,00 KM
Paket usluga60,00 KM
Prvi pregled specijaliste30,00 KM
Kontrolni pregled specijaliste30,00 KM
Napomena: Usluge Medicine rada su sa uračunatim PDV-om
Cjenovnik komercijalnih zdravstvenih usluga u Medicinskom centru (bolničke usluge) možete preuzeti klikom na link.