Docent dr Dražan Erić

spec. plastične hirurgije

Medicinski fakultet završio je 2003. god. Magistrirao je iz vaskularne mikroanatomije šake 2008, a doktorirao 2013. god. iz rekonstruktivne mikrohirurgije potkoljenice na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Specijalizaciju iz plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije je završio 2009. godine.

Od 2010. g. je šef Odjeljenja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju Univerzitetske bolnice Foča i docent na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Foči. Potpredsjednik je Nacionalne asocijacije plastičnih, rekonstruktivnih i estetskih hirurga u BIH i potpredsjednik Udruženja plastičnih, rekonstruktivnih i estetskih hirurga Republike Srpske.