Dr Dragomir Vujičić

Anesteziolog

Rođen 11.09.1952. godine. Medicinski fakultet u Sarajevu završio 1977. Specijalizaciju iz anestezije završio 1988. godine na VMA u Beogradu.

Radio kao specijalista anestetičar u Zavodu za vaskularne bolesti “Dr Ernest Grin” u Sarajevu. Prešao na Kliniku za ortopediju. U toku ratnih dejstava radio u ratnoj bolnici “Žica” na Ilidži.

Nakon rata nastavio profesionalnu karijeru u KBC “Kasindo” u Istočnom Sarajevu.