Dr Igor Mihajlović

doktor opšte prakse

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Foči, 2016. godine. Od 2017. godine zaposlen kao ljekar opšte prakse u Centru.