Dr Igor Mihajlović

doktor opšte prakse

Dr Igor Mihajlović je rukovodilac R.J.  Specijalističke ambulante. Uz konsultacije sa prof. dr Radevićem vrši stručni nadzor nad operativnim poslovima, koordinira rad svih službi Centra, a pored toga obavlja i funkciju doktora medicine.