Dr Milan Vidović

Opšti hirurg

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1991. godine. Do 1995. godine angažovan kao doktor medicine u brigadnoj ambulanti Ilidžanske brigade SRK i ratnoj bolnici “Žica” u Ilidži.

Specijalizaciju opšte hirurgije za ZC Zvornik završio na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 2000. godine sa ocjenom odličan (5). Obučen za laparoskopsku hirurgiju 2010. godine pod mentorstvom prof. dr Radovana Cvijanovića iz Novog Sada.