Dr Miloš Stevanović

neuropsihijatar

Dr Miloš Stevanović specijalista je neuropsihijatrije. Medicinski fakultet i specijalizaciju iz neuropsihijatrije završio u Sarajevu.

Bio je šef Dnevne bolnice za narkomaniju i psihoze, zatim direktor Doma zdravlja u Vogošći i direktor Bolnice u Zvorniku. Radio kao specijalista neuropsihijatrije i načelnik neurologije u Zvorniku.