Dr Sanja Kalajdžić

ginekolog-akušer

Diplomirala na Medicinskom fakultet Univerziteta u Tuzli 1997 god. Od 1999. god. zaposlena u Opštoj bolnici u Zvorniku. Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položila pred komisijom Medicinskog fakulteta u Beogradu 2008. godine sa odličnom ocjenom. U toku specijalizecije završila kliničku obuku iz oblasti ginekološke citologije na GAK “Narodni front” Beograd. 2012. godine učestvovala u radu ECPD međunarodne letnje škole “Promocija i zdravstvena zaštita reproduktivnog zdravlja”. Zaposlena je u Medicinskom centru, gdje vrši funkciju načelnika odjeljenja “Ginekologije”