Dr Svetozar Marinković

Ginekolog-akušer

Dr Svetozar Marinković je neposredni rukovodilac Specijalističkog centra. Uz konsultacije sa prof. dr Radevićem vrši stručni nadzor nad operativnim poslovima, kao i koordinaciju rada svih službi Centra, takođe i obavlja funkciju doktora ginekologije i akušerstva.

Medicinski fakultet završio u Beogradu 1993.godine, a  specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva 2000.god završio je u Beogradu.

Završio edukaciju iz kolposkopije i laparoskopije sa histeroskopijom. Obavljao je funkciju direktora Doma zdravlja u Milićima i Doma zdravlja u Srebrenici. Trenutno je rukovodilac i ginekolog Specijalističkog centra u okviru Kompanije Boksit a.d. Milići.