Dr Svetozar Marinković

Ginekolog-akušer

Medicinski fakultet završio u Beogradu 1993.godine, a  specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva 2000.god završio je u Beogradu. Završio edukaciju iz kolposkopije i laparoskopije sa histeroskopijom. Obavljao je funkciju direktora Doma zdravlja u Milićima i Srebrenici. Trenutno je ljekar porodične medicine i ginekolog u Centru.