Dr Zorica Koprivica

ginekolog-akušer

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1982. godine. Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položila u Beogradu 1995. godine. Subspecijalistički ispit ispit iz steriliteta i fertiliteta položila u Beogradu 2004. godine. Do 2017. god. bila zaposlena u JZU “Kasindo” Istočno Sarajevo.