Tijana Radić

Inž. medicinske biohemije

Tijana Radić je inženjer medicinske biohemije, koja vam je na usluzi pri obavljanju raznih laboratorijskih analiza.

Farmaceutski fakultet završila je u Beograd i stekla zvanje magistra farmacije medicinski biohemičar 2010. godine. Od tada je zaposlena u Bolnici Zvornik.

Na stranici Laboratorija možete pročitati više o uslugama koje nudimo iz ove oblasti medicine, te zakazati pregled putem interneta popunjavanjem jednostavnog kontakt formulara.