Marija Džinkić

Magist. psihologije

Marija Džinkić je magistar psihologije, prakticar TA u edukaciji za savjetnika pod supervizijom. Pored medicine rada, u okviru specijalistickog medicinskog centra nudi usluge psiholoske podrske i savjetovanja mladima i odraslima.

Savjetodavni rad je nacin da spoznamo bolje sebe, sopstvene snage i kapacitete, te da na taj nacin poboljsamo kvalitet zivota. Savjetovanje je jedan od nacina prevazilazenja teskoca i efikasnog rjesavanja problema. Zapocnimo zajedno put ka pozitivnoj promjeni.

Zvanje magistar psihologije stekla na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Trenutno na edukaciji iz transakcione analize, na nivou savjetnika TA pod supervizijom. Zaposlena od 2014. u Kompaniji “Boksit” na poslovima psihologa