Prof. dr sc. med. Nenad Lučić

Ginekolog-akušer

Medicinski fakultet (1978), kao i specijalističke studije (1986) završio je u Beogradu, postdiplomske studije u Zagrebu (1987), magistarski rad odbranio 1999. godine na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci, a na istom fakultetu je i doktorirao (2004).

Stručno se usavršavao iz oblasti ginekološke operative, onkologije i laparoskopije na Univerzitetskim klinikama u Nikoziji, Beogradu, Gracu, St. Poeltenu, Beču, Barlinu, Viškovu (Češka) i Dubrovniku.

Bio je zaposlen kao hirurg u ratnim bolnicama, a trenutno je na poziciji šefa Katedre za ginekologiju i akušerstvo na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci, kao i šefa Odjeljenja ginekološke operative u UKC Republike Srpske.

Autor je i koautor mnogobrojnih naučnih i stručnih radova i knjiga u zemlji i inostranstvu.
Član je mnogobrojnih naučnih i stručnih udruženja: Komore doktora medicine Republike Srpske, Udruženja ginekologa i opstetričara RS, Udruženja ginekologa i akušera Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, Udruženja za ginekološku onkologiju Srbije, Ginekološke endoskopije BiH, European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)…