Prof. dr Petar Aleksić

Oftalmolog

Prof. Dr sc. med  Petar Aleksic je rođen 08. 12. 1947. godine u selu Bogdašići, opština Bileća. Medicinski fakultet završio je u Sarajevu 1972. godine.  Od 1974. do 1981. godine zaposlen je u Bolnici Regionalnog medicinskog centra u Zenici. Specijalistički ispit iz oftalmologije položio je  1979. godine u Klinici za Očne  bolesti „Prof. Dr Dj. Nesic “ u Beogradu. Poslediplomski studij iz oftalmologije završio je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1981. god. gdje je i magistrirao 1985. Doktorsku disertaciju  odbranio je u februaru 1992.god. u VMA u Beogradu. U zvanje docenta  za predmet oftalmologija izabran je 1994. godine, a u zvanje vanrednog profesora 2000. godine. U zvanje redovnog profesora izabran je 2009. god. na Medicinskom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo u Foči, gdje  obavlja  nastavu na Medicinskom, Stomatoloskom i Defektoloskom fakultetu, predsjednik je  ispitne komisije za polaganje specijalistickog ispita iz oftalmologije.

U aktivnu službu JNA primljen je 1981. godine na Očno odjeljenje Vojne bolnice u Sarajevu, gdje je obavljao dužnost načelnika odjeljenja od 1990. do 1992. god. Od 1993. do 2008. godine radi u Klinici za Očne bolesti VMA. Od 2000. do 2005. godine obavljao je dužnost načelnika Klinike za očne bolesti  VMA.

Dr Aleksic je oftalmolog širokog dijapazona interesovanja, čije je uže opredjeljenje dijagnostika i  terapija glaukoma, hirurgija glaukoma i  katarakte,dijabeticna retinopatija, kao i primena lasera u oftalmologiji.

Autor je i koautor 145 naucnih radova, autor i koautor u cetiri multidisciplinarne knjige. Aktivno učešće na međunarodnim kongresima za glaukom, aktivno učešće na evropskim i svjetskim oftalmoloskim kongresima, moderator i predavač po pozivu na brojnim domaćim kongresima i simpozijumima

Član je više stručnih udruženja oftalmologa u zemlji i inostranstvu (Evropsko udruzenje za kataraktu, Evropsko udruzenje za glaukom). Od juna 2001. god. do decembra 2004. god. obavljao je dužnost predsjednika Oftalmološke sekcije Srpskog lekarskog drustva, a  i  člana predsjedništva Udruženja oftalmologa SCG. Recenzent je časopisa Vojno sanitetski pregled .