Prof. dr Petar Aleksić

Oftalmolog

Medicinski fakultet i specijalizaciju završio je u Beogradu (1979), a doktorirao 1991. g. Stručno se usavršavao na VMA, kao i na evropskim i svjetskim oftalmološkim kongresima, iz oblasti glaukoma, katarakte, dijabetične retinopatije, opšte oftalmologije itd.

Obavljao je više značajnih funkcija: dugogodišnji načelnik Klinike za očne bolesti VMA, načelnik Očnog odjeljenja Vojne bolnice u Sarajevu, oftalmološki hirurg u klinici “Oculus”, zatim u JZU Bolnica “Sveti vračevi” Bijeljina, profesor na Medicinskom fakultetu u Istočnom Sarajevu.

Član je mnogobrojnih stručnih udruženja: Evropsko udruženje stručnjaka za glaukom, Društvo za kataraktu i refraktivnu hirurgiju Srbije, Srpsko lekarsko društvo, Udruženje oftalmologa Srbije. Autor je i koautor velikog broja naučnih radova i knjiga, recezent stručnog časopisa Vojnosanitetski pregled, VSP.