Tamara Krsmanović

dipl. biohemičar - rukovodilac laboratorije

Hemijski fakultet završila je u Beogradu i stekla zvanje diplomiranog biohemičara 2015. godine.

Posjeduje sertifikat kursa “Selected topics in macromole-cular X – ray crystallography” FACUB ERA RegPot project. Trenutno zaposlena u Specijalističkom medicinskom centru u Kompaniji “Boksit” a.d. Milići.