Raspored Rada Specijalista

Početna / Raspored Rada Specijalista

Raspored rada profesora za AVGUST 2018. god.

Četvrtak 2.8.2018. god.Specijalista:
Endokrinologijaprof. dr sc. med. Zoran Anđelković, endokrinolog
Petak 3.8.2018. god.Specijalista:
Ortopedijadr Milimir Košutić, ortoped
Kardiologijaprof. dr sc. med. Dragan Tavčioski, internista-kardiolog
Utorak 7.8.2018. god.Specijalista:
Dermatologijaprof. dr Nermina Hadžigrahić, dermatolog
Petak 10.8.2018. god.Specijalista:
Neurohirurgijadr Ljubodrag Minić, neurohirurg
Subota 11.8.2018. god.Specijalista:
Neurohirurgijadr Ljubodrag Minić, neurohirurg
Dermatologijaprim. dr Ljiljana Ivančić, dermatolog
Ponedjeljak 13.8.2018. god. Specijalista:
Endokrinologijadr Nenad Laketić, spec. nuklearne medicine
Utorak 14.8.2018. god.Specijalista:
Ginekologijaprof. dr sc. med. Nenad Lučić, ginekolog-akušer
Srijeda 15.8.2018. god.Specijalista:
Ginekologijaprof. dr sc. med. Nenad Lučić, ginekolog-akušer
Petak 17.8.2018. god.Specijalista:
Gastroenterologijaprof. dr Stevan Trbojević, gastroenterolog
Utorak 21.8.2018. god.Specijalista:
Dermatologijaprof. dr Nermina Hadžigrahić, dermatolog
Petak 24.8.2018. god.Specijalista:
Kardiologijaprof. dr Dragan Tavčioski, internista-kardiolog
Subota 25.8.2018. god.Specijalista:
Oftalmologijaprof. dr Petar Aleksić, oftalmolog
Petak 31.8.2018. god.Specijalista:
Urologijaprof. dr Dejan Elaković, urolog

Sedmični raspored rada

Ponedjeljak 20.8.2018. god.Specijalista:Radno vrijeme:
Hirurška ambulantaprim. dr Radivoje Novaković, opšti hirurgod 09:30 do 16:00 časova
prim. dr Milan Vidović, opšti hirurgod 09:30 do 16:00 časova
Ginekologijadr Zorica Koprivica, ginekolog-akušerod 09:30 do 16:00 časova
Medicina radadr Mile Krivokuća, spec. medicine radaod 07:00 do 15:00 časova
PsihologMarija Džinkić, magistar psihologijeod 07:00 do 15:00 časova
Porodična medicinadr Divna Ćirić, doktor medicineod 07:00 do 19:00 časova
Utorak 21.8.2018. god.Specijalista:Radno vrijeme:
Hirurška ambulantaprim. dr Radivoje Novaković, opšti hirurgod 09:30 do 16:00 časova
prim. dr Milan Vidović, opšti hirurgod 09:30 do 16:00 časova
Ginekologijadr Svetozar Marinković, ginekolog-akušerod 09:30 do 16:00 časova
Medicina radadr Mile Krivokuća, spec. medicine radaod 07:00 do 15:00 časova
PsihologMarija Džinkić, magistar psihologijeod 07:00 do 15:00 časova
Porodična medicinadr Divna Ćirić, doktor medicineod 07:00 do 19:00 časova
ORLdr Mladen Gurdeljević, otorinolaringologod 15:00 časova
Dermatologijaprof. dr Nermina Hadžigrahić, dermatologzavisno od broja pacijenata
Srijeda 22.8.2018. god.Specijalista:Radno vrijeme:
Hirurška ambulantaprim. dr Radivoje Novaković, opšti hirurgod 09:30 do 16:00 časova
prim. dr Milan Vidović, opšti hirurgod 09:30 do 16:00 časova
Ginekologijadr Sanja Kalajdžić, ginekolog-akušerod 09:30 do 16:00 časova
Medicina radadr Mile Krivokuća, spec. medicine radaod 07:00 do 15:00 časova
PsihologMarija Džinkić, magistar psihologijeod 07:00 do 15:00 časova
Porodična medicinaprim. dr Ljubivoje Šupić, doktor medicineod 07:00 do 19:00 časova
Neurologijadr Bojan Veljković, neurologod 15:00 časova
Radiologijadr Sanja Simić, radiologod 15:00 časova
Oftalmologijadr Veselin Sandić, oftalmologod 15:00 časova
Četvrtak 23.8.2018. god.Specijalista:Radno vrijeme:
Hirurška ambulantaprim. dr Radivoje Novaković, opšti hirurgod 09:30 do 16:00 časova
prim. dr Milan Vidović, opšti hirurgod 09:30 do 16:00 časova
Ginekologijadr Zorica Koprivica, ginekolog-akušerod 09:30 do 16:00 časova
Medicina radadr Mile Krivokuća, spec. medicine radaod 07:00 do 15:00 časova
PsihologMarija Džinkić, magistar psihologijeod 07:00 do 15:00 časova
Porodična medicinaprim. dr Ljubivoje Šupić, doktor medicineod 07:00 do 19:00 časova
Kardiologijadr Duško Mlađenović, internista-kardiologod 17:00 časova
Petak 24.8.2018. god.Specijalista:Radno vrijeme:
Hirurška ambulantaprim. dr Radivoje Novaković, opšti hirurgod 09:30 do 16:00 časova
prim. dr Milan Vidović, opšti hirurgod 09:30 do 16:00 časova
Ginekologijadr Svetozar Marinković, ginekolog-akušerod 09:30 do 16:00 časova
Medicina radadr Mile Krivokuća, spec. medicine radaod 07:00 do 15:00 časova
PsihologMarija Džinkić, magistar psihologijeod 07:00 do 15:00 časova
Porodična medicinadr Divna Ćirić, doktor medicineod 07:00 do 19:00 časova
Kardiologijaprof. dr sc. med. Dragan Tavčioski, internista-kardiologzavisno od broja pacijenata
Subota 25.8.2018. god.Specijalista:Radno vrijeme:
Porodična medicinadr Divna Ćirić, doktor medicinaod 07:00 do 19:00 časova
Oftalmologijaprof. dr Petar Aleksić, oftalmologzavisno od broja pacijenata
Nedjelja 26.8.2018. god.Specijalista:Radno vrijeme:
Porodična medicinaprim. dr Ljubivoje Šupić, doktor medicineod 07:00 do 13:00 časova

Raspored je podložan promjenama, o kojima se redovno možete informisati na radiju “Birač”, internet sajtu kompanije i lično.