Raspored Rada Specijalista

Početna / Raspored Rada Specijalista
Ponedjeljak 25.09.2017. god.Specijalista:Radno vrijeme:
Medicina radadr Mile Krivokuća, spec. medicine radaod 08:00 do 16:00 časova
dr Igor Mihajlović, doktor medicineod 08:00 do 16:00 časova
PsihologMarija Džinkić, magistar psihologijeod 08:00 do 16:00 časova
Utorak 26.09.2017. god.Specijalista:Radno vrijeme:
Ginekologijadr Svetozar Marinković, ginekologod 08:00 do 16:00 časova
Medicina radadr Mile Krivokuća, spec. medicine radaod 08:00 do 16:00 časova
dr Igor Mihajlović, doktor medicineod 08:00 do 16:00 časova
PsihologMarija Džinkić, magistar psihologijeod 08:00 do 16:00 časova
Srijeda 27.09.2017. god.Specijalista:Radno vrijeme:
Ginekologijadr Svetozar Marinković, ginekologod 08:00 do 16:00 časova
Medicina radadr Mile Krivokuća, spec. medicine radaod 08:00 do 16:00 časova
dr Igor Mihajlović, doktor medicineod 08:00 do 16:00 časova
PsihologMarija Džinkić, magistar psihologijeod 08:00 do 16:00 časova
Neurologijadr Bojan Veljković, neurologod 16:00 časova
dr Miloš Stevanović, neuropsihijatarod 16:00 časova
Kardiologijadr Jasminka Vasiljević, kardiologod 16:00 časova
Oftalmologijadr Veselin Sandić, oftalmologod 16:00 časova
Četvrtak 28.09.2017. god.Specijalista:Radno vrijeme:
Medicina radadr Mile Krivokuća, spec. medicine radaod 08:00 do 16:00 časova
dr Igor Mihajlović, doktor medicineod 08:00 do 16:00 časova
PsihologMarija Džinkić, magistar psihologijeod 08:00 do 16:00 časova
Petak 29.09.2017. god.Specijalista:Radno vrijeme:
Ginekologijadr Svetozar Marinković, ginekologod 08:00 do 16:00 časova
Medicina radadr Mile Krivokuća, spec. medicine radaod 08:00 do 16:00 časova
dr Igor Mihajlović, doktor medicineod 08:00 do 16:00 časova
PsihologMarija Džinkić, magistar psihologijeod 08:00 do 16:00 časova

U zavisnosti od potrebe i broja pacijenata, gostujući profesori-specijalisti će nastaviti sa radom i u subotu od 8:00 časova.

Raspored je podložan promjenama, o kojima se redovno možete informisati na radiju “Birač”, internet sajtu kompanije i lično.