Specijalističke Ambulante

Početna / Specijalističke Ambulante

U tabeli ispod nalazi se sumarni pregled svih specijalističkih ambulanti koje vam stoje na raspolaganju u našem Specijalističkom medicinskom centru u Milićima. Osim sažetog opisa postojećih odjeljenja klikom na link “Saznajte Više” koji se nalazi ispod opisa svake od specijalističkih ambulanti otvarate stranicu konkretnog specijalističkog odjeljenja koja sadrži detaljne podatke o istom i pruža mogućnost zakazivanja pregleda preko interneta.

Vaskularna hirurgija je oblast medicine koja se bavi hirurškim liječenjem bolesti krvih sudova, izuzev oblasti krvnih sudova kojima se bave neurohirurgija i kardiohirurgija. Bavi se liječenjem bolesti arterijskih krvih sudova i vena, kao i tretiranjem posljedica ovih bolesti. Simptomi oboljenja arterija se manifestuju ishemijom a oboljenja vena venskim zastojem ili otokom. Saznajte Više

Interna medicina je grana medicine koja se bavi problemima i bolestima unutrašnjih organa. Grane interne medicine čine endokrinologija, kardiologija, pulmologija, gastroenterologija, reumatologija, alergologija, nefrologija, onkologija, kao i higijena ishrane i dijetektika. Saznajte Više

Endokrinologija je nauka koja proučava funkciju endokrinih žlijezda i tkiva koja sintetišu hormone. Endokrine žlijezde i sva tkiva koja sintetišu hormone povezana su u funkcionalni sistem – endokrini sistem, koji kontroliše i prilagođava aktivnost i potrebe organizma prema promjenama spoljašnje i unutrašnje sredine. To se ostvaruje hormonima koji regulišu mnogobrojne procese u ćelijama i tkivima i ostvaruju biohemijsku integraciju organizma. Saznajte Više

Gastroenterologija se bavi proučavanjem bolesti probavnog sistema. Obuhvata bolesti želuca, jednjaka, tankog crijeva, debelog crijeva a takođe se bavi proučavanjem bolesti pankreasa i peritoneuma. Česti simptomi kod oboljenja probavnog trakta su disfagija, odinofagija, melena, hematohezija, bol u abdomenu, nagon na povraćanje. Različite bakterijske reakcije mogu takođe izazvati razne simptome ovog oboljenja. Saznajte Više

Urologija je specijalistička grana koja se bavi oboljenjima urinarnih organa (bubreg, ureteri, mokraćna bešika i uretra) kao i genitalnih organa muškarca (penis, testisi, epididimi, prostata). Najčešći razlozi zbog kojih se pacijenti javljaju urologu su infekcije mokraćnih puteva, kamen u bubregu i mokračnim putevima i oboljenja prostate. Najčešći razlog dolaska urologu su i tegobe iza kojih se krije neko od malignih oboljenja urogenitalnog trakta. Saznajte Više

Ginekologija kao jedna od grana medicine se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti ženskog reproduktivnog sistema. Ginekologija potiče od grčkih reči „gine“ što znači žena i „logos“ koja znači nauka. Tako da se ginekologij može prevesti kao nauka o ženama. Ginekologija je usko povezana sa akušerstvom, pa tako da ona proučava i prati promjene u ženskom tijelu vezane za trudnoću i porođaj, od momenta začeća do momenta porođaja. Saznajte Više

Radiologija je grana medicine koja se prvenstveno bavi otkrivanjem bolesti i povreda, odnosno dijagnostikom. Radiološkim tehnikama se nastoji vizuelizovati ljudsko tijelo i njegovi dijelovi kako bi se otkrilo postojanje patoloških promjena, koje bi se onda pravovremeno liječile. Neškodljive za zdravlje, kao što je ultrazvuk i NMR, daju potpuno novi pogled na ljudsko tijelo praveći poprečne presjeke organa sa izuzetnom oštrinom slike, kakvu možemo dobiti skenerom. Saznajte Više

Dermatologija je oblast medicine koja proučava kožu i predstavlja jedinstvenu specijalnost koja obuhvata medicinske i hirurške aspekte. Pored bolesti kože u najširem smislu dermatologija se stara i o nekim kozmetičkim problemima kože kose i noktiju. Koža je jedan od najvećih organa u ljudskom tijelu a zdrava i njegovana koža odraz je dobrog opšteg zdravlja. Saznajte Više

Pulmologija je oblast medicine koja se bavi dijagnostikom i liječenjem bolesti disajnog sistema. Zbog određenih karakteristika savremenog načina života i okruženja u kom živimo sve je veći broj oboljelih od plućnih bolesti. Kao glavni uzročnici povećanog broja oboljelih navode se pušenje, zagadjenje vazduha, alergije, virusi i bakterije. Saznajte Više

ORL

Uho, grlo i nos su među sobom fukcionalno povezani zbog čega se u medicini izdvojila posebna grana koja sveobuhvatno proučava bolesti ovih organa kao jednog nerazdvojivog sistema. Ova grana nauke se naziva otorinolaringologija a svoj sadašnji oblik poprimila je tek krajem prvog svjetskog rata. Otorinolaringološki pregled se najčešće sastoji iz dva dijela, pri čemu prvi dio obuhvata anamnezu, odnosno razgovor sa pacijentom a drugi dio se sastoji iz samog čina pregleda, koji se u većini slučajeva obavlja upotrebom čula vida. Saznajte Više

Riječ oftalmologija potiče od grčke riječi “ophthalmos” koja znači “oko” i  „logos“ koja znači „nauka“, tako da oftalmologija predstvalja nauku o očima. Kao grana medicine oftalmologija se bavi prevencijom, dijagnostikom i liječenjem bolesti oka i vidnog puta. Ukoliko osjećate tegobe kao što su pad vida na jednom ili oba oka, suvoća oka, bol u oku, promjene na oku i očnim kapcima ili imate neki drugi problem trebalo bi da se javite na oftalmološki pregled. Saznajte Više

Ortopedija je grana medicine koja proučava, sprečava i liječi bolesti, deformacije i povrede kostiju, zglobova i mišića, tj. sistema za kretanje, koristeći neopeartivne i operativne zahvate.
Između ostalog pružamo usluge:
– dijagnostika i liječenje bolesti koštano – zglobnog sistema
– liječenje povreda kostiju, zglobova i mišića
– dijagnostike i liječenja deformiteta kostiju i zglobova
– procjene invalidnosti i radne sposobnosti nakon povreda koštano-zglobnog sistema..

Saznajte Više

S porastom brige o sveukupnom blagostanju radnog stanovništva javila se potreba za uspostavljanjem procedura koje će osigurati da rad ne bude uzrok nastanka bolesti. Za te potrebe u medicini se izdvojila posebna oblast poznata pod nazivom medicina rada koja se bavi stanjima i bolestima nastalim pod uticajem faktora sredine kojima je čovjek profesionalno izložen. Saznajte Više

Neurologija je grana medicine koja se bavi poremećajima nervnog sistema, dijagnostikom i liječenjem svih kategorija bolesti, kako centralnog, tako i perifernog nervnog sistema. Nervni sistem je složen, sofisticiran sistem koji uređuje i koordiniše aktivnosti tijela. Saznajte Više

Laboratorija u okviru Specijalističkog medicinskog centra Milići je služba koja vrši biohemijsku i laboratorijsku dijagnostiku za potrebe pacijenata koji dolaze direktno u Centar sa uputom ljekara i bez.  U našem Centru možete brzo i pouzdano uraditi kompletne analize krvi i urina. Saznajte Više