Komentar cijena zdravstvenih usluga

Komentar cijena zdravstvenih usluga

Z.U. Specijalna bolnica iz hirurških oblasti „Boksit“ Milići sa porodilištem koja, kao ćerka firma Kompanije „Boksit“, posluje, od decembra 2017. godine, kao samostalni subjekt, pruža usluge iz određenih hirurških oblasti, kao i usluge koje su vezane za porodilište.

Razlog zašto Vam se obraćam su uočene velike anomalije, po pitanju cijena usluga, koje plaća Fond, poredeći ih međusobno, imajući pritom u vidu kako medicinski, tako i vanmedicinski karakter i trošak tih usluga. Tako, na primjer, nije normalno da se operacija katarakte, koja traje oko 20 minuta, koja zahtjeva bolničko ležanje od 24 sata, plaća oko 1.150,00 KM, od strane Fonda, a cijena normalnog porođaja, uključujući i dane ležanja, košta 640,00 KM. Navešću još nekoliko primjera:

• radikalna histerektomija sa adneksektomijom i limfadenektomijom, koja predstavlja najkomplikovaniju operaciju u ginekologiji, čije vrijeme izvođenja je preko 4 sata, i gdje period oporavka pacijentkinje traje nekoliko dana, plaća se 1.880,00 KM,
• cijena carskog reza 1.220,00 KM,
• operativni abortus 200,00 KM,
• odstranjivanje materice 1.350,00 KM.

Očigledno je da su navedene cijene, koje se odnose, kako na donošenje novorođenčeta na svijet i podsticaj rađanja, kao i određene intervencije po pitanju zaštite i liječenja ženske populacije izrazito potcijenjene, i sa istim je nemoguće obezbjediti adekvatan i neophodan nivo, kada su u pitanju gore navedene usluge.

Obzirom da se u Bolnici obavljaju i neke druge složene hirurške operacije, primjeri koje ću navesti govore da su cijene, koje Fond plaća, izrazito niske. Tako, na primjer, transuretralna resekcija prostate plaća se 580,00 KM, što je za dva puta manje nego operacija katarakte, a operacija diskus hernije, gdje pacijent ostaje nekoliko dana na oporavku, plaća se 1.870,00 KM.

Ovi poslednji primjeri manje su bitni, u odnosu na gore navedene, po pitanju ginekologije i akušerstva, pogotovo ako imamo u vidu da je neophodno da društvena zajednica posveti posebnu pažnju natalitetu, prevenciji i liječenju ženske populacije.

Obraćam Vam se sa sugestijom da razmotrite cjenovnik zdravstvenih usluga, koje Fond zdravstvenog osiguranja plaća zdravstvenim ustanovama.

Pozdrav,

Predsjednik Kompanije
mr Rajko Dukić