Cjenovnik zdravstvenih usluga

Home / Cjenovnik zdravstvenih usluga

 

KARDIOLOGIJA:CIJENA
PREGLED50KM,
UZ50KM,
PREGLED +UZ70KM
GINEKOLOGIJA:CIJENA
PREGLED40KM,
PAPA BRIS25KM,
CERVIKALNI BRIS10KM,
PAKET USLUGA UZ+PAPA+KOLPOSKOPIJA80KM,
KOLPOSKOPIJA15KM,
SISTEMATSKI PREGLED80KM,
KIRETAŽA I REKIRETAŽA120KM,
STAVLJANJE I VAĐENJE IUD30KM,
RADIOLOGIJA:CIJENA
PREGLED 50KM,
MAMOGRAFIJA SA OČITAVANJEM50KM,
UZ ABDOMENA 50KM,
UZ VRATA I DOJKE 50KM,
OČITAVANJE SNIMAKA 10KM
OTORINOLARINGOLOGIJA:CIJENA
PREGLED 50KM,
ISPIRANJE OBA UHA 10KM
AUDIOMETRIJA 20KM,
TIMPANOMETRIJA 20KM
MEDICINA RADA:CIJENA
OBRADA ZA IPK 80KM,
DOPUNA OBRASCA ZA IKP 60KM,
LJEKARSKO ZA RAD 50KM,
LJEKARSKO ZA VOZAČE 50KM,
LJEKARSKO ZA DOM, ŠKOLU, FAKULTET, KONKURS20KM,
SISTEMATSKI PREGLED RADNIKA 80KM
NUKLEARNA MEDICINA:CIJENA
PREGLED 60KM
ORTOPEDIJA:CIJENA:
PREGLED 50KM
VASKULARNA HIRURGIJA:CIJENA
PREGLED 80KM,
SKLEROZACIJA 120KM
NEUROLOGIJA:CIJENA
PREGLED 50KM
OFTALMOLOGIJA:CIJENA
PREGLED 50KM
PREGLED 80KM
VAĐENJE STRANOG TIJELA IZ OKA 30KM
DERMATOLOGIJA:CIJENA
PREGLED 80KM
NEUROPSIHIJATRIJA:CIJENA
PREGLED 50KM
GASTROENTEROLOGIJA:CIJENA
PREGLED 80KM
GASTROSKOPIJA 120KM
KOLONOSKOPIJA 180KM
NEUROHIRURGIJA:CIJENA
PREGLED 80KM
UROLOGIJA:CIJENA
PREGLED 50KM
PLASTIČNA HIRURGIJA:CIJENA
PREGLED 40KM

 

Napomena: Usluge Medicine rada su sa uračunatim PDV-om
Cjenovnik komercijalnih zdravstvenih usluga u Medicinskom centru (bolničke usluge) možete preuzeti klikom na link.