Dolazak gastroenterologa – prof. dr Stevan Trbojević

Dolazak gastroenterologa – prof. dr Stevan Trbojević

Obavještavamo pacijente da će danas, 27.11.2023.god. od 16.00 časova preglede obavljati gastroenterolog prof. dr Stevan Trbojević. Sve informacije možete dobiti na brojeve tel. 056 490 240 ili 056 490 241.

Prof. dr Stevan Trbojević gastroenterolog Bolnica Boksit Milići

prof. dr Stevan Trbojević

Medicinski fakultet završio je u Novom Sadu, kao i specijalizaciju iz interne medicine (1991) i subcpecijalizaciju iz gastroenterologije i hepatologije (1994). Doktorirao u Foči 2003.

Stručno se usavršavao u domaćim i inostranim centrima. Obavljao je više značajnih funkcija: na Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog centra u Novom Sadu; osnivač i predavač Škole praktične ultrasonografije, prodekan za naučno-istraživački rad, šef katedre na predmetu Klinička praksa I i II, vanredni profesor na predmetu Interna medicina – na Medicinskom fakultetu u Foči; predsjedavajući tima za implementaciju ICT i DE na univerzitetima u BiH; predsjednik Asocijacije gastreonterologa i hepatologa BiH; šef Odjeljenja gastroenterologije u Klinici za unutrašnje bolesti UKC Republike Srpske u Banjaluci…

Član je Asocijacije gastroenterologa i hepatologa Bosne i Hercegovine, Udruženja gastroenterologa i hepatologa Republike Srpske, Udruženja gastroenterologa i hepatologa rbije, Srpskog lekarskog društva – Društvo lekara Vojvodine itd. Autor je i koautor velikog broja naučnih radova i projekata. Glavni istraživač u više kliničkih studijaispitivanja lijekova.