Kardiologija

Srijeda 17. 05. 2017. god.
16:00 - 22:00
Četvrtak 18. 05. 2017. god.
16:00 - 22:00
Petak 19. 05. 2017.god.
08:00 - 16:00