Informacija

Informacija

Zdravstveni centar, u čijem sastavu posluju Specijalistički medicinski centar, kao poslovna jedinica u okviru Kompanije „Boksit“, i Specijalna bolnica iz hirurških oblasti, kao poseban pravni subjekt, ćerka firma Kompanije „Boksit“, ostvario je, tokom protekle godine, odlične rezultate u pružanju zdravstvenih usluga, kako zaposlenim, članovima porodica, tako i građanstvu. O tome govore sledeći podaci:

PJ Specijalistički medicinski centar

 • broj pregleda u ambulanti porodične medicine 7.607
 • pružanje drugih usluga u okviru porodične medicine 1.250
 • broj pregleda u ginekološkoj ambulanti 1.375
 • urađeno PAPA nalaza 678
 • urađeno kolposkopija 580
 • ultrazvučni pregledi 390
 • ultrazvučni pregledi u akušerstvu 790
 • ostale intervencije u ginekološkoj ambulanti 610
 • razne konsultacije 1.446
 • obavljeno sistematskih pregleda 1.500
 • izdato ljekarskih uvjerenja 355
 • obrada za IPK 35
 • ukupno urađeno raznih laboratorijskih analiza cca 30.000
 • urađeno kovid testova 524

Specijalna bolnica iz hirurških oblasti

Pregledi:

 • opšteg hirurga 1.400
 • urologa 239
 • neurohirurga 84
 • platičnog hirurga 10

Operacije:

 • opšta hirurgija 404
 • oftalmologija 814
 • urologija 65
 • neurohirurgija 10
 • laparoskopija 72
 • ostale 40

Na poslovima pružanja zdravstvenih usluga stalno je zaposleno 19 lica, od čega 10 zdravstvenih radnika, 5 doktora, povremeno angažovano 24 doktora raznih specijalnosti, ili sve ukupno angažovano je 43 lica.

Vrhunski kadar i uslovi, odnosno komfor koji se pruža pacijentima, obezbijedili su da Zdravstveni centar postane prepoznatljiv i za pacijente sa prostora Republike Srpske, a što je prepoznato i od Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Pozdrav,