Memorandum o razumijevanju između EUFOR-a i Medicinskog centra “Boksit”

Memorandum o razumijevanju između EUFOR-a i Medicinskog centra “Boksit”

Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju dogovorena je saradnja između Snaga Evropske unije u BiH (EUFOR) i Medicinskog centra Kompanije Boksit, koja podrazumijeva pružanje kvalitetnih zdravstvenih usluga osoblju EUFOR-a.

Pored mnogobrojnih zdravstvenih ustanova, rukovodstvo EUFOR-a je, za postrebe hirurških intervencija, ljekarskih pregleda i raznih medicinskih pretraga, svoje povjerenje poklonilo Boksitovom Centru. Ovaj značajan Memorandum potpisali su komandant EUFOR-a general-major Aleksander Placer i direktor ZU Specijalna bolnica iz hirurških oblasti “Boksit” prim. dr Milan Vidović.