Obavještenje o dolasku neurohirurga

Obavještenje o dolasku neurohirurga

U srijedu 23. 2. u Specijalistički medicinski centar dolazi neurohirurg prof. dr Iva Berisavac. Cijena pregleda iznosi 80,00 KM.

Preglede je moguće zakazati na brojeve telefona 056/490-240 i 056/490-241.