Obavještenje o registraciji pacijentkinja u Ginekološkom timu Medicinskog centra

Obavještenje o registraciji pacijentkinja u Ginekološkom timu Medicinskog centra

Pozivamo sve naše pacijentkinje, žene sa regije Birač, da se registruju u Ginekološkom timu Specijalističkog medicinskog centra Kompanije Boksit Milići.

S obzirom da je prošla prva promotivna godina rada porodilišta Specijalne bolnice iz hirurskih oblasti Kompanije Boksit u Milićima, pacijentkinje uključujući i trudnice koje nisu registrovane u našem ginekološkom timu od 1.12.2018. god. podliježu obavezi plaćanja ambulantnih pregleda po važećem cjenovniku, a s obzirom na vrstu ugovora koji naša ustanova ima sa FZO RS. Registraciju treba obaviti što prije, a to je moguće učiniti lično u Specijalističkom medicinskom centru.

Porođaje kao i sve druge intervencije koje podliježu hospitalnom liječenju, za sve osigurane pacijente moguće je obaviti uz uputnicu porodičnog ljekara ili ginekologa, nezavisno od toga gdje su registrovane i sa koje opštine dolaze, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranje.

Zahvaljujemo se na povjerenju svim našim pacijentkinjama!