Obavljeno izvlačenje dobitnika besplatnih zdravstvenih pregleda

Obavljeno izvlačenje dobitnika besplatnih zdravstvenih pregleda

U ponedjeljak 05. juna 2017. godine obavljeno je izvlačenje dobitnika besplatnih zdravstvenih pregleda u Specijalističkom medicinskom centru Kompanije “BOKSIT” a.d. Milići. Ovo je bio sastavni dio šire marketing aktivnosti pokretanja zvanične fejsbuk stranice Specijalističkog medicinskog centra i uspostavljanja neposrednog i interaktivnog načina komunikacije sa dijelom stanovništva zainteresovanim za usluge koje nudimo. Izvlačenje je obavljeno na transparentan način, upotrebom softvera random.org za nasumičan odabir tri dobitnika iz šire baze korisnika fejsbuka koji su ispunili potrebne uslove za učestvovanje u izvlačenju. U utorak 06. juna rezultati su objavljeni na zvaničnoj fejsbuk stranici centra a dobitnici besplatnih zdravstvenih pregleda su sljedeća lica:

  1. Stojanka Gavrilović – https://www.facebook.com/profile.php?id=100004547191632
  2. Janko Majstorović – https://www.facebook.com/janko.majstorovic
  3. Ljubica Buba Supić – https://www.facebook.com/ljubicabubas

Prilažemo i slike sa bazom svih korisnika fejsbuka koji su učestvovali u izvlačenju kao i slike nasumičnih odabira dobitnika putem softvera random.org.