Odličan rezultat oftalmološkog tima bolnice “Boksit” Milići

Operacije katarakte u okviru Specijalne bolnice iz hirurških oblasti „Boksit“ Milići koje obavlja prof. dr Petar Aleksić sa svojim timom rade se vrlo uspješno, tokom ovog mjeseca je operisan ukupno 71 pacijent, a tokom poslednjeg vikenda je uspješno operisano 36 pacijenata, što je dokaz da oftalmološka hirurgija u našoj Bolnici postaje prepoznatljiva i reprezentativna.
oftalmologija-1
Plan je da se u narednom periodu operiše mjesečno oko 100 pacijenata, za šta postoje svi uslovi, od stručnog kadra, najsavremenije tehnološke opreme za oftalmološku hirurgiju, kao i komfor za pacijente tokom boravka u Bolnici.
Kompanija „Boksit“ Milići je obezbjedila besplatan prevoz i adekvatan smještaj za pacijente iz udaljenih opština i gradova Republike Srpske. Ostvarena je i dobra saradnja sa klinikama, bolnicama kao i ostalim zdravstvenim ustanovama u okruženju.
Za sve koji žele da koriste naše usluge iz oftalmološke hirurgije (operacija katarakte, glaukoma i drugih intervencija) mogu da se jave na telefon/faks 056/490-246, ili na e-mail: boksit.bolnica@ad-boksit.com .
oftalmologija2