Potpisan ugovor između Kompanije “Boksit” i ZTC “Banja Vrućica”

Potpisan ugovor između Kompanije “Boksit” i ZTC “Banja Vrućica”

U ugovoru, koji je potpisan između Kompanije “Boksit” i ZTC “Banja Vrućica”, navedene su mogućnosti i uslovi korištenja sadržaja, u okviru ZTC “Banja Vrućica”, od strane zaposlenih u Kompaniji “Boksit”, Medicinskom centru Kompanije, “Drina osiguranje” i “Mileksu”.

Lica koja žele da koriste zdravstvene i velnes usluge, koje nudi “Banja Vrućica”, u svojim hotelima “Kardijal”, “Srbija”, “Posavina” i “Hercegovina”, mogu da se obrate sektoru “Ugostiteljstva i turizma” na tel: 056/741-131 ili putem Medicinskog centra, na telefone: 056/490-243 i 056/490-240, koji će biti uključen u realizaciju ovog Ugovora, preporučujući pacijentima korištenje usluga, koje pruža “Banja Vrućica”.

Plaćanje istih, kako stoji u Ugovoru, moguće je u tri, odnosno u šest, mjesečnih rata, putem obustava od plata.

Predsjednik Kompanije

mr Rajko Dukić

Primjer ugovora možete preuzeti klikom na link.