doc. dr Siniša Dučić

dječiji hirurg i ortoped
Docent doktor Siniša Dučić

Medicinski fakultet završio je u Sarajevu, a zatim specijalizaciju iz dječije hirurgije (1998), supspecijalizaciju iz dječije ortopedije (2005) i doktorsku disertaciju (2014) odbranio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Trenutno zaposlen na Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova u Beogradu, na poziciji v.d. generalnog direktora, i docent je na katedri Hirurgije – dječja hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Oblasti posebnih interesovanja su urođene anomalije stopala i kuka kod djece kao i povrede gornjeg i donjeg ekstremiteta. Značajan dopirnos dao je u operativnom liječenju djece sa kongenitalnim anomalijama ekstremiteta, tehnikom po Ilizarovu. Osnivač je i vođa tima koji se bavi liječenjem najkompleksnijih kongenitalnih anomalija koštano-zglobnog sistema uz saradnju sa kolegama iz Ilizarov centra, Rusija. Iz oblasti traumatologije lakatnog zgloba kod djece, prvi u zemlji uvodi specifičan metod perkutane fiksacije suprakondilarnog preloma lakta. Među prvima u zemlji uvodi liječenje pes ekvinovarusa stopala metodom po Ponsetiju, zlatni standard neoperativnog liječenja ovog stanja u Evropi i svijetu.

Autor i koautor je 117 naučnih radova publikovanih u domaćim i stranim časopisima.

Član je mnogobrojnih domaćih i inostranih profesionalnih specijalističkih i supspecijalističkih udruženja.