dr Divna Ćirić

spec. urgentne medicine i porodični ljekar
Dr Divna Ćirić porodični ljekar boksti zdravlje

Medicinski fakultet završila je u Sarajevu, specijalizaciju iz urgente medicine u Beogradu (1999), a doedukaciju iz porodične medicine u Banjoj Luci (2006). U toku karijere završila je mnogobrojne stručne kurseve i edukacije.

Bila je zaposlena kao ljekar opšte medicine u Vlasenici, Zenici, bolnici Itzehoe (Njemačka), Majdanpeku, i kao specijalista urgentne medicine i porodični ljekar u Požarevcu, Vlasenici i Milićima gdje i danas radi.