dr Duško Mlađenović

Internista-kardiolog
Dr Duško Mlađenović internista-kardiolog

Medicinski fakultet završio je u Novom Sadu. Specijalizacija iz interne medicine i subspecijalizacija iz kardiologije. Radi u Bolnici Zvornik, Odjeljenje za internističke bolesti na mjestu kardiologa. Boravio na studijskoj edukaciji na Klinici za kardiologiju Univerziteta Getingen u Njemačkoj. Obučen i obavlja kardiološke i internističke preglede, ultrazvuk srca, ERGO testove opterećenja, 24-časovne holtere EKG i 24-časovne holtere krvnog pritiska.