prim. dr Milan Vidović

Opšta i laparoskopska hirurgija
Dr Milan Vidović specijalista opšte hirurgije Specijalistički centar Boksit Milići

Prim. dr Milan Vidović, opšti hirurg, vrši funkciju direktora ZU Specijalna bolnica iz hirurških oblasti “Boksit”.

Medicinski fakultet završio (1991) na Univerzitetu u Sarajevu. Specijalizaciju iz opšte hirurgije završio na VMA u Beogradu (2000). Bio zaposlen u JZU Bolnica Zvornik, a zatim u ZU Specijalna bolnica iz hirurških oblasti “Boksit” Milići.

S članovima svog tima u ovoj bolnici svakodnevno obavlja laparoskopske operacije žučne kese i abdomena, koje po zastupljenosti od oko 70%, nadmašuju klasične operacije.

Pored kontinuirane medicinske edukacije preko Društva doktora medicine RS i Komore doktora medicine RS učestvovao na brojnim seminarima i kongresima opšte i abdominalne hirurgije i ostalih hirurških grana u zemlji i inostranstvu. Član Udruženja hirurga Republike Srpske, Društva doktora RS, Udruženja koloproktologa Republike Srbije.