dr Miloš Kovačević

plastični i rekonstruktivni hirurg

Medicinski fakultet završio je u Novom Sadu (2011), a specijalizaciju iz plastične i rekonstruktivne hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu (2019).

Trenutno je zaposlen u Opštoj bolnici NEW Hospital u Novom Sadu. Prethodna iskustva stekao je kao klinički ljekar na Klinici za vaskularnu i transplantacionu hirurgiju KCV Novi Sad (2011-2012), zatim kao odjeljenski ljekar u Hirurškoj bolnici „Parks – Dr Dragi“ Novi Sad (2012); klinički ljekar i ljekar na specijalizaciji u JZU Bolnica Zvornik (2013-2019), i kao specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije u istoj ustanovi (2019-2021).

Učesnik je na više domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova. Na 14. kongresu Evropske federacije društava za mikrohirurgiju (EFSM) u Beogradu (2018) pohađao je kurs mikrohirurške tehnike. Bio je predavač na radionici “Emergency medicine” na IMSCNS – International Medical Students` Congress u Novom Sadu (2009-2012). Instruktor je prve pomoći Crvenog krsta Srbije od 2004. godine.

Član je Srpskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (SRBPRAS) i Udruženja hirurga Republike Srpske