dr Zoran Lazarević

Opšta i laparoskopska hirurgija

 

Medicinski fakultet završio je u Beogradu, kao i specijalizaciju iz opšte hirurgije (1988) i kurs laparoskopske hirurgije (2000).

Bio je zaposlen u Opštim bolnicama u Vlasenici i Zvorniku, gdje je bio i na funkciji načelnika odjeljenja Hirurgija. Osnivač je Ratne bolnice u Karakaju (1992). Od 1996. godine do danas zaposlen je kao hirurg u Zdravstvenom centru „Milenko Marin“ u Loznici, gdje je više puta bio biran za načelnika odjeljenja Hirurgija.

Tokom svoje karijere uradio je preko 10.000 raznih operacija i 1.700 laparoskopskih operacija žučne kese.