prim. dr Boško Amidžić

Oftalmolog
dr Boško Amidžić, oftalmolog

dr Boško Amidžić, oftalmolog

Medicinski fakultet završio je u Banjaluci (1990), a specijalizaciju na VMA u Beogradu (1999).

Stručno se usavršavao iz oblasti hirurgije katarakte, a potom i iz vitreoretinalne hirurgije, u klinikama u regionu, te u Seulu, Južna Koreja.

Bio zaposlen u VRS u VMC Banja Luka, zatim u Opštoj bolnici Prijedor te u UKC RS, Banja Luka, gdje i sada radi. Obavljao je dužnost načelnika Klinike za očne bolesti (2009 – 2014).

Član je Udruženja oftalmologa Republike Srpske, Udruženja za kataraktnu i refraktivnu hirurgiju Srbije i Hrvatske, Evropskog udruženja za kataraktnu i refraktivnu hirurgiju, te Evroskog udruženja vitreoretinalnih hirurga.