prof. dr Iva Berisavac

neurohirurg

 

Medicinski fakultet, specijalizaciju iz neurohirurgije (1981) i doktorat (1991), završio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Od 1993. godine obavljao je funkciju načelnika Odeljenja neurohirurgije u KBC Zemun, Beograd, a od 2001. godine i fuknciju direktora iste ustanove.
Radio je kao vanredni, a zatim i kao redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Foči, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, te kao naučni saradnik na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu.

Stručni konsultant iz oblasti neurohirurgije u Medicinskim centrima Srbinje (Foča), Bihać i Subotica, gdje je pod njegovim stručnim nadzorom formiran Neurohirurški odsjek. Mentor je ljekarima na specijalizaciji iz neurohirurgije, opšte hirurgije, neurologije, ORL i maksilofacijalne hirurgije. Komentor pri izradi magistarskih i doktorskih teza.

Član Srpskog lekarskog društva, Sekcije za neurohirurgiju SLD, Evropske asocijacije neurohirurga. Predsjednik izdavačkog borda naučnog časopisa Materia Medica.