prof. dr Slavko Ždrale

Opšti i abdominalni hirurg
Profesor doktor Slavko Ždrale

Prof. dr Slavko Ždrale, opšti hirurg, vrši funkciju pomoćnika direktora za medicinska pitanja

Medicinski fakultet završio je u Sarajevu, kao i specijalizaciju iz opšte i abdominalne hirurgije (1981). Radio kao opšti i abdominalni hirurg u Bolnici Foča i na Klinici za grudnu hirurgiju UMC Koševo u Sarajevu.

Osnivač je Opšte bolnice Kasindo 1992. godine, koja prerasta u Klinički centar Srpsko Sarajevo, gdje organizuje Odjeljenje hirurgije i utemeljuje Hiruršku kliniku sa granama opšte, abdominalne i grudne hirurgije, traumatologije s ortopedijom, urologije i dječije hirurgije. Posebno angažovan u oblasti onkološke i grudne hirurgije, uz uspješno izvođenje oko 50 operacija tumora pluća godišnje.

Bavi se ispitivanjem i analizom posljedica NATO bombardovanja RS osiromašenim uranijumom.

Profesor je na Univerzitetu Istočno Sarajevo – Medicinski fakultet Foča i Fakultet za fizičko vaspitanje i sport Pale, na predmetima hirurgija i sportska medicina i anatomija.
Autor i koautor u više naučnih i stručnih radova i knjiga iz oblasti hirurgije, sportske medicine i organizacije zdravstvene zaštite.

Član udruženja hirurga RS, komore doktora RS i doktora medicine RS, jedan od autora projekta reforme zdravstvenog sistema RS, učesnik u formiranju i radu Fonda zdravstvenog osiguranja RS.