Promjena cijene pregelda

Promjena cijene pregelda

Od 01.07.2022. doći će do izmene u cenama kod pregleda za gostujuće lekare. Izmenjene cene se odnose na NEUROLOGA, NEUROPSIHIJATRA, RADIOLOGA, OTORINOLARINGOLOGA. Cijene pregleda će biti 50KM.

Takođe, cijena pregleda doktora nuklearne medicine dr Laketića, od 01.07.2022. biće povećana na 60KM.