Protokol o saradnji

Protokol o saradnji

Zaključen između Kompanije i Grupacije „Boksit“, sa jedne strane
i JZU Dom zdravlja „Sveti Nikola“, sa druge strane

Radi pružanja što kvalitetnijih i sveobuhvatnijih zdravstvenih usluga, primarnog i sekundarnog nivoa, zaposlenim i građanstvu, na sastanku održanom 22. marta ove godine, u Direkciji Kompanije „Boksit“, dogovoreno je sledeće:

  • Ugovor, zaključen između Kompanije „Boksit“ i JZU Dom zdravlja „Sveti Nikola“ Milići, od 19.10.2017. godine, kako po pitanju plaćanja zakupnine, tako i po drugim pitanjima, ostaje na snazi.
  • S obzirom da je Kompanija „Boksit“ kupila i poklonila rendgen JZU Dom zdravlja „Sveti Nikola“, usluge radiologije, za pacijente Specijalne bolnice iz hirurških oblasti „Boksit“, se ne naplaćuju, shodno Ugovoru od 06.07.2018. godine, a usluge za pacijente Specijalističkog medicinskog centra regulišu se, shodno ugovorima sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, za svaku tekuću godinu.
  • Usluge koje Specijalna bolnica iz hirurških oblasti „Boksit“ pruža pacijentima JZU Dom zdravlja „Sveti Nikola“, u vidu usluga anesteziologa, hitne reanimacije i hitnih pregleda hirurga i slično, se ne naplaćuju. Usluge ginekologa, prim. dr Marinkovića, pacijentima JZU Dom zdravlja „Sveti Nikola“, ukoliko se pružaju u toku radnog vremana Specijalističkog medicinskog centra, se ne naplaćuju. Doktor Marinković je obavezan da, tokom pružanja usluga, obezbijedi potrebne dokumente, koji su neophodni kako bi JZU Dom zdravlja „Sveti Nikola“ mogao naplatiti te usluge od Fonda zdravstvenog osiruganja Republike Srpske. Ukoliko ima potrebe da se usluge pružaju van radnog vremena, pitanje nadoknade je stvar dogovora, između JZU Dom zdravlja „Sveti Nikola“ i doktora Marinkovića.
  • Pružanje usluga, od strane JZU Dom zdravlja „Sveti Nikola“, van radnog vremena Specijalističkog medicinskog centra, pacijentima Specijalističkog medicinskog centra, kao što je davanje injekcija, infuzija i drugo, bilo da su u pitanju redovni ili hitni slučajevi, se ne naplaćuju, s tim što će, od strane Specijalističkog medicinskog centra, kada su u pitanju redovne terapije, biti obezbijeđen potreban materijal.
  • U slučajevima kada je sanitetsko vozilo, koje koriste Specijalna bolnica iz hirurških oblasti „Boksit“ i Specijalistički medicinski centar, neispravno, usluge vozila JZU Doma zdravlja „Sveti Nikola“ plaćaće se, po uobičajenoj tarifi.
  • Saradnja između laboratorija Specijalističkog medicinskog centra i JZU Doma zdravlja „Sveti Nikola“, treba da se odvija, kao i do sada.
  • Pružanje usluga iz oblasti HES, od strane JZU Dom zdravlja „Sveti Nikola“, plaćaće se.
  • JZU Dom zdravlja „Sveti Nikola“ će prioritetno upućivati pacijente u Specijalistički medicinski centar i u Specijalnu bolnicu iz hirurških oblasti „Boksit“, ukoliko za to ima potrebe.

Obje Strane se obavezuju da će, u međusobnoj saradnji, postupati shodno Protokolu, a ukoliko ima potrebe za određenim promjenama, blagovremeno će se, i uz puno međusobno uvažavanje, dogovarati.

Ovaj Protokol je zaključen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, po 2 (dva) za svaku Stranu.

Prilog: Protokol o saradnji