Status porodilišta

Status porodilišta

Kada je, prije 3 godine, u okviru Medicinskog centra, organizovano, pored Hirurgije, i Porodilište, namjera je bila da se, uz značajna finansijska ulaganja, u opremanje i uređenje prostora, visokog komfora, uz angažovanje vrhunskih medicinskih stručnjaka, omoguće i vrhunske usluge trudnicama i porodiljama, sa prostora regije Birač i susjednih opština.

Zbog niskih cijena usluga, koje je uredno plaćao Fond zdravstvenog osiguranja, kao i zbog pada nataliteta, Porodilište, kao radna jedinica, u okviru Bolnice, stalno je poslovalo sa gubicima.

Pored pokrića gubitaka, za poslednje tri godine, porodiljama, odnosno rođenim bebama, a rođeno je nešto više od 700, dato je 204.000,00 KM.

Izuzev Lokalne zajednice, koja je određenom donacijom pružila pomoć, ni od koga drugog, a pogotovu od onih koji imaju zakonsku i moralnu obavezu da rade na podizanju nataliteta, nije bilo ni razumijevanja ni pomoći.

Kako je, iz gore navedenih razloga, dalji rad Porodilišta postao neodrživ, donešena je odluka da isto, sa 31. decembrom, ove godine, prestane sa radom.

Zbog korištenja godišnjih odmora a i zbog izolacije, zbog korona virusa, određenog medicinskog kadra, prijem pacijentkinja u Porodilište obustavlja se sa 02. decembrom ove godine.

Pružanje ginekoloških usluga, kao i do sada, obavljaće se u ginekološkoj ambulanti, u okviru Specijalističkog medicinskog centra Kompanije „Boksit“.