Marija Džinkić

Magist. psihologije
Marija Džinkić psiholog

Marija Džinkić je magistar psihologije, prakticar TA u edukaciji za savjetnika pod supervizijom. Pored medicine rada, u okviru specijalistickog medicinskog centra nudi usluge psiholoske podrske i savjetovanja mladima i odraslima.

Zvanje magistar psihologije stekla na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Trenutno na edukaciji iz transakcione analize, na nivou savjetnika TA pod supervizijom. Zaposlena od 2014. u Kompaniji “Boksit” na poslovima psihologa