Specijalističke Ambulante

Home / Specijalističke Ambulante

U tabeli ispod nalazi se sumarni pregled svih specijalističkih ambulanti koje vam stoje na raspolaganju u našem Specijalističkom medicinskom centru u Milićima. Osim sažetog opisa postojećih odjeljenja klikom na link “Saznajte Više” koji se nalazi ispod opisa svake od specijalističkih ambulanti otvarate stranicu konkretnog specijalističkog odjeljenja koja sadrži detaljne podatke o istom i pruža mogućnost zakazivanja pregleda preko interneta.

vaskularnahirurgija ordinacija

Vaskularna hirurgija je oblast medicine koja se bavi hirurškim liječenjem bolesti krvih sudova, izuzev oblasti krvnih sudova kojima se bave neurohirurgija i kardiohirurgija. Bavi se liječenjem bolesti arterijskih krvih sudova i vena, kao i tretiranjem posljedica ovih bolesti. Simptomi oboljenja arterija se manifestuju ishemijom a oboljenja vena venskim zastojem ili otokom. Saznajte Više

interno ordinacija

Interna medicina je grana medicine koja se bavi problemima i bolestima unutrašnjih organa. Grane interne medicine čine endokrinologija, kardiologija, pulmologija, gastroenterologija, reumatologija, alergologija, nefrologija, onkologija, kao i higijena ishrane i dijetektika. Saznajte Više

Ordinacija endokrinologija

Endokrinologija je nauka koja proučava funkciju endokrinih žlijezda i tkiva koja sintetišu hormone. Endokrine žlijezde i sva tkiva koja sintetišu hormone povezana su u funkcionalni sistem – endokrini sistem, koji kontroliše i prilagođava aktivnost i potrebe organizma prema promjenama spoljašnje i unutrašnje sredine. To se ostvaruje hormonima koji regulišu mnogobrojne procese u ćelijama i tkivima i ostvaruju biohemijsku integraciju organizma. Saznajte Više

Ordinacija gastroenterologija

Gastroenterologija se bavi proučavanjem bolesti probavnog sistema. Obuhvata bolesti želuca, jednjaka, tankog crijeva, debelog crijeva a takođe se bavi proučavanjem bolesti pankreasa i peritoneuma. Česti simptomi kod oboljenja probavnog trakta su disfagija, odinofagija, melena, hematohezija, bol u abdomenu, nagon na povraćanje. Različite bakterijske reakcije mogu takođe izazvati razne simptome ovog oboljenja. Saznajte Više

urologija ordinacija

Urologija je specijalistička grana koja se bavi oboljenjima urinarnih organa (bubreg, ureteri, mokraćna bešika i uretra) kao i genitalnih organa muškarca (penis, testisi, epididimi, prostata). Najčešći razlozi zbog kojih se pacijenti javljaju urologu su infekcije mokraćnih puteva, kamen u bubregu i mokračnim putevima i oboljenja prostate. Najčešći razlog dolaska urologu su i tegobe iza kojih se krije neko od malignih oboljenja urogenitalnog trakta. Saznajte Više

ginekologija ordinacija

Ginekologija kao jedna od grana medicine se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti ženskog reproduktivnog sistema. Ginekologija potiče od grčkih reči „gine“ što znači žena i „logos“ koja znači nauka. Tako da se ginekologij može prevesti kao nauka o ženama. Ginekologija je usko povezana sa akušerstvom, pa tako da ona proučava i prati promjene u ženskom tijelu vezane za trudnoću i porođaj, od momenta začeća do momenta porođaja. Saznajte Više

Ordinacija radiologija

Radiologija je grana medicine koja se prvenstveno bavi otkrivanjem bolesti i povreda, odnosno dijagnostikom. Radiološkim tehnikama se nastoji vizuelizovati ljudsko tijelo i njegovi dijelovi kako bi se otkrilo postojanje patoloških promjena, koje bi se onda pravovremeno liječile. Neškodljive za zdravlje, kao što je ultrazvuk i NMR, daju potpuno novi pogled na ljudsko tijelo praveći poprečne presjeke organa sa izuzetnom oštrinom slike, kakvu možemo dobiti skenerom. Saznajte Više

Ordinacija dermatologija

Dermatologija je oblast medicine koja proučava kožu i predstavlja jedinstvenu specijalnost koja obuhvata medicinske i hirurške aspekte. Pored bolesti kože u najširem smislu dermatologija se stara i o nekim kozmetičkim problemima kože kose i noktiju. Koža je jedan od najvećih organa u ljudskom tijelu a zdrava i njegovana koža odraz je dobrog opšteg zdravlja. Saznajte Više

pulmologija pregled kod specijaliste

Pulmologija je oblast medicine koja se bavi dijagnostikom i liječenjem bolesti disajnog sistema. Zbog određenih karakteristika savremenog načina života i okruženja u kom živimo sve je veći broj oboljelih od plućnih bolesti. Kao glavni uzročnici povećanog broja oboljelih navode se pušenje, zagadjenje vazduha, alergije, virusi i bakterije. Saznajte Više

orl specijalisticki pregled

ORL

Uho, grlo i nos su među sobom fukcionalno povezani zbog čega se u medicini izdvojila posebna grana koja sveobuhvatno proučava bolesti ovih organa kao jednog nerazdvojivog sistema. Ova grana nauke se naziva otorinolaringologija a svoj sadašnji oblik poprimila je tek krajem prvog svjetskog rata. Otorinolaringološki pregled se najčešće sastoji iz dva dijela, pri čemu prvi dio obuhvata anamnezu, odnosno razgovor sa pacijentom a drugi dio se sastoji iz samog čina pregleda, koji se u većini slučajeva obavlja upotrebom čula vida. Saznajte Više

oftalmologija specijalisticki pregled

Riječ oftalmologija potiče od grčke riječi “ophthalmos” koja znači “oko” i  „logos“ koja znači „nauka“, tako da oftalmologija predstvalja nauku o očima. Kao grana medicine oftalmologija se bavi prevencijom, dijagnostikom i liječenjem bolesti oka i vidnog puta. Ukoliko osjećate tegobe kao što su pad vida na jednom ili oba oka, suvoća oka, bol u oku, promjene na oku i očnim kapcima ili imate neki drugi problem trebalo bi da se javite na oftalmološki pregled. Saznajte Više

ortoped specijalista pregled

Ortopedija je grana medicine koja proučava, sprečava i liječi bolesti, deformacije i povrede kostiju, zglobova i mišića, tj. sistema za kretanje, koristeći neopeartivne i operativne zahvate.
Između ostalog pružamo usluge:
– dijagnostika i liječenje bolesti koštano – zglobnog sistema
– liječenje povreda kostiju, zglobova i mišića
– dijagnostike i liječenja deformiteta kostiju i zglobova
– procjene invalidnosti i radne sposobnosti nakon povreda koštano-zglobnog sistema..

Saznajte Više

pregled specijalista medicine rada

S porastom brige o sveukupnom blagostanju radnog stanovništva javila se potreba za uspostavljanjem procedura koje će osigurati da rad ne bude uzrok nastanka bolesti. Za te potrebe u medicini se izdvojila posebna oblast poznata pod nazivom medicina rada koja se bavi stanjima i bolestima nastalim pod uticajem faktora sredine kojima je čovjek profesionalno izložen. Saznajte Više

pregled specijaliste neurologa

Neurologija je grana medicine koja se bavi poremećajima nervnog sistema, dijagnostikom i liječenjem svih kategorija bolesti, kako centralnog, tako i perifernog nervnog sistema. Nervni sistem je složen, sofisticiran sistem koji uređuje i koordiniše aktivnosti tijela. Saznajte Više

laboratorijske analize povoljno

Laboratorija u okviru Specijalističkog medicinskog centra Milići je služba koja vrši biohemijsku i laboratorijsku dijagnostiku za potrebe pacijenata koji dolaze direktno u Centar sa uputom ljekara i bez.  U našem Centru možete brzo i pouzdano uraditi kompletne analize krvi i urina. Saznajte Više