Raspored Rada Specijalista

Home / Raspored Rada Specijalista

Sedmični raspored rada

Ponedjeljak 03.06.2024. god. Specijalista: Radno vrijeme:
Hirurška ambulanta prim. dr Milan Vidović, opšti hirurg od 08:00 do 16:00 časova
Hirurška ambulanta dr Zoran Lazarević, opšti hirurg od 08:00 do 16:00 časova/dežurstvo
Ginekologija prim. dr Svetozar Marinković, ginekolog-akušer od 08:00 do 16:00 časova
Porodična medicina dr Nina Kraljević. spec. porodične medicine od 08:00 do 16:00 časova
Medicina rada dr Dragan Bojić, spec. medicine rada od 08:00 do 16:00 časova
Psiholog Marija Džinkić, magistar psihologije od 08:00 do 16:00 časova
Utorak 04.06.2024. god. Specijalista: Radno vrijeme:
Hirurška ambulanta prim. dr Milan Vidović, opšti hirurg od 08:00 do 16:00 časova
Hirurška ambulanta prof. dr Slavko Ždrale, opšti hirurg od 08:00 do 16:00 časova/dežurstvo
Ginekologija prim. dr Svetozar Marinković, ginekolog-akušer od 08:00 do 16:00 časova
Porodična medicina dr Nina Kraljević. spec. porodične medicine od 08:00 do 16:00 časova
Medicina rada dr Dragan Bojić, spec. medicine rada od 08:00 do 16:00 časova
Psiholog Marija Džinkić, magistar psihologije od 08:00 do 16:00 časova
Srijeda 05.06.2024. god. Specijalista: Radno vrijeme:
Hirurška ambulanta prim. dr Milan Vidović, opšti hirurg od 08:00 do 16:00 časova
Hirurška ambulanta prof. dr Slavko Ždrale, opšti hirurg od 08:00 do 16:00 časova/dežurstvo
Ginekologija prim. dr Svetozar Marinković, ginekolog-akušer od 08:00 do 16:00 časova
Porodična medicina dr Nina Kraljević. spec. porodične medicine od 08:00 do 16:00 časova
Medicina rada dr Dragan Bojić, spec. medicine rada od 08:00 do 16:00 časova
Psiholog Marija Džinkić, magistar psihologije od 08:00 do 16:00 časova
Četvrtak 06.06.2024. god. Specijalista: Radno vrijeme:
Hirurška ambulanta prim. dr Milan Vidović, opšti hirurg od 08:00 do 16:00 časova
Hirurška ambulanta prof. dr Slavko Ždrale, opšti hirurg od 08:00 do 16:00 časova/dežurstvo
Ginekologija prim. dr Svetozar Marinković, ginekolog-akušer od 08:00 do 16:00 časova
Porodična medicina dr Nina Kraljević. spec. porodične medicine od 08:00 do 16:00 časova
Medicina rada dr Dragan Bojić, spec. medicine rada od 08:00 do 16:00 časova
Psiholog Marija Džinkić, magistar psihologije od 08:00 do 16:00 časova
Petak 07.06.2024. god. Specijalista: Radno vrijeme:
Hirurška ambulanta prim. dr Milan Vidović, opšti hirurg od 08:00 do 16:00 časova
Hirurška ambulanta prof. dr Slavko Ždrale, opšti hirurg od 08:00 do 16:00 časova/dežurstvo
Ginekologija prim. dr Svetozar Marinković, ginekolog-akušer od 08:00 do 16:00 časova
Porodična medicina dr Nina Kraljević. spec. porodične medicine od 08:00 do 16:00 časova
Medicina rada dr Dragan Bojić, spec. medicine rada od 08:00 do 16:00 časova
Psiholog Marija Džinkić, magistar psihologije od 08:00 do 16:00 časova
Subota 08.06.2024. god. Specijalista: Radno vrijeme:
Hirurška ambulanta prof. dr Slavko Ždrale, opšti hirurg od 08:00 do 16:00 časova/dežurstvo
Nedjelja 09.06.2024. god. Specijalista: Radno vrijeme:
Hirurška ambulanta dr Zoran Lazarević, opšti hirurg od 08:00 do 16:00 časova/dežurstvo

Raspored je podložan promjenama, o kojima se redovno možete informisati na radiju “Birač”, internet sajtu kompanije i lično.