Raspored Rada Specijalista

Home / Raspored Rada Specijalista

Sedmični raspored rada

Ponedjeljak 04.12.2023. god. Specijalista: Radno vrijeme:
Hirurška ambulanta prim. dr Radivoje Novaković, opšti hirurg od 08:00 do 16:00 časova
Hirurška ambulanta prim. dr Milan Vidović, opšti hirurg od 08:00 do 16:00 časova
Ginekologija prim. dr Svetozar Marinković, ginekolog-akušer od 08:00 do 16:00 časova
Porodična medicina dr Nina Kraljević. spec. porodične medicine od 08:00 do 16:00 časova
Medicina rada dr Dragan Bojić, spec. medicine rada od 08:00 do 16:00 časova
Psiholog Marija Džinkić, magistar psihologije od 08:00 do 16:00 časova
Nuklearna medicina dr Nenad Laketić, spec.nuklearne medicine od 13:00 časova
Utorak 05.12.2023. god. Specijalista: Radno vrijeme:
Hirurška ambulanta prim. dr Radivoje Novaković, opšti hirurg od 08:00 do 16:00 časova
Hirurška ambulanta prim. dr Milan Vidović, opšti hirurg od 08:00 do 16:00 časova
Ginekologija prim. dr Svetozar Marinković, ginekolog-akušer od 08:00 do 16:00 časova
Porodična medicina dr Nina Kraljević. spec. porodične medicine od 08:00 do 16:00 časova
Medicina rada dr Dragan Bojić, spec. medicine rada od 08:00 do 16:00 časova
Psiholog Marija Džinkić, magistar psihologije od 08:00 do 16:00 časova
Otorinolaringolog dr Mladen Gurdeljević, otorinolaringolog od 15:00 časova
Srijeda 06.12.2023. god. Specijalista: Radno vrijeme:
Hirurška ambulanta dr Zoran Lazarević, opšti hirurg od 08:00 do 16:00 časova
Hirurška ambulanta prim. dr Milan Vidović, opšti hirurg od 08:00 do 16:00 časova
Ginekologija prim. dr Svetozar Marinković, ginekolog-akušer od 08:00 do 16:00 časova
Porodična medicina dr Nina Kraljević. spec. porodične medicine od 08:00 do 16:00 časova
Medicina rada dr Dragan Bojić, spec. medicine rada od 08:00 do 16:00 časova
Psiholog Marija Džinkić, magistar psihologije od 08:00 do 16:00 časova
Oftalmologija dr Veselin Sandić, oftalmolog od 13:30 časova
Neuropsihijatrija dr Stoja Stijepić, neuropsihijatar od 13:30 časova
Neurologija dr Bojan Veljković, neurolog od 15:00 časova
Radiologija dr Sanja Simić, radiolog od 15:00 časova
Četvrtak 07.12.2023. god. Specijalista: Radno vrijeme:
Hirurška ambulanta dr Zoran Lazarević, opšti hirurg od 08:00 do 16:00 časova
Hirurška ambulanta prim. dr Milan Vidović, opšti hirurg od 08:00 do 16:00 časova
Ginekologija prim. dr Svetozar Marinković, ginekolog-akušer od 08:00 do 16:00 časova
Porodična medicina dr Nina Kraljević. spec. porodične medicine od 08:00 do 16:00 časova
Medicina rada dr Dragan Bojić, spec. medicine rada od 08:00 do 16:00 časova
Psiholog Marija Džinkić, magistar psihologije od 08:00 do 16:00 časova
Interno i kardiologija dr Zdravko Ćirić, internista – kardiolog od 15:30 časova
Petak 08.12.2023. god. Specijalista: Radno vrijeme:
Hirurška ambulanta dr Zoran Lazarević, opšti hirurg od 08:00 do 16:00 časova
Hirurška ambulanta prim. dr Milan Vidović, opšti hirurg od 08:00 do 16:00 časova
Ginekologija prim. dr Svetozar Marinković, ginekolog-akušer od 08:00 do 16:00 časova
Porodična medicina dr Nina Kraljević. spec. porodične medicine od 08:00 do 16:00 časova
Medicina rada dr Dragan Bojić, spec. medicine rada od 08:00 do 16:00 časova
Psiholog Marija Džinkić, magistar psihologije od 08:00 do 16:00 časova
Subota 09.12.2023. god. Specijalista: Radno vrijeme:
Hirurška ambulanta prof. dr Slavko Ždrale, opšti hirurg od 08:00 do 16:00 časova
Nedjelja 10.12.2023. god. Specijalista: Radno vrijeme:
Hirurška ambulanta prof. dr Slavko Ždrale, opšti hirurg od 08:00 do 16:00 časova

Raspored je podložan promjenama, o kojima se redovno možete informisati na radiju “Birač”, internet sajtu kompanije i lično.