prof. dr Stevan Trbojević

gastroenterolog-hepatolog
Prof. dr Stevan Trbojević gastroenterolog Bolnica Boksit Milići

Profesor dr Stevan Trbojević jedan je od vodećih gastroenterologa na ovim prostorima. Medinski fakultet je završio u Novom Sadu, kao i specijalizaciju iz interne medicine (1991) i subspecijalizaciju iz gastroenterologije i hepatologije (1994). Doktorirao je u Foči 2003. godine.

Stručno se osposobljavao u domaćim i stranim centrima. Obavljao je više značajnih funkcija: na Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog centra u Novom Sadu. Osnivač i predavač Škole praktične ultrasonografije, prodekan za naučno-istrživački rad, šef katedre na predmetu Klinička praksa I i II, vanredni profesor na predmetu Interna medicina – na Medicinskom fakultetu u Foči; predsjedavajući tima za implementaciju ICT i DE na univerzitetima u BiH; predsjednik Asocijacije gastreonterologa i hepatologa BiH; šef Odjeljenja gastroenterologije u Klinici za unutrašnje bolesti UKC Republike Srpske u Banjaluci.

Član je Asocijacije gastroenterologa i hepatologa Bosne i Hercegovine, Udruženja gastroenterologa i hepatologa Republike Srpske, Udruženja gastroenterologa i hepatologa Srbije, Srpskog lekarskog društva – Društvo lekara Vojvodine.

Autor je i koautor velikog broja naučnih radova i projekata. Glavni istraživač u više kliničkih studija ispitivanja lijekova.