prof. dr sc. med. Miodrag Lazić

urolog

Medicinski fakultet završio je u Beogradu, kao i specijalizaciju iz oblasti urologije (1985), magistarske studije iz oblasti transplatacione imunologije (1985) i doktorske studije (1990) iz oblasti uroonkologije. Stručno se usavršavao u Minhenu, Slovengradecu, Ljubljani.

Bio je zaposlen u Urološkoj klinici Kliničkog centra Srbije, zatim kao docent i vanredni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na katedri Hirurgije (urologija), pomoćnik direktora za medicinska pitanja, i na poziciji upravnika Klinike za urologiju, KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”

Autor je većeg broja stručnih radova i udžbenika.

Član je Urološke sekcije SLD, Udruženja urologa Srbije, European Association of Urology, International Continence Society i mnogih drugih.