Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo pacijente i sve zainteresovane da je Bolnica “Boksit” Milići sklopila ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa Specijalnom bolnicom iz neurologije “Affidea” iz Beograda. Na osnovu tog ugovora svi zainteresovani mogu preko naše Bolnice zakazati MR i CT dijagnostiku u Bolnici “Affidea”. Svim zainteresovanim obezbjeđen je besplatan prevoz “Boksitovim” autobusima. Bolnica “Affidea” je vodeći evropski pružalac dijagnostičkih usluga i radioterapije koje nudi u 235 centara u 16 evropskih zemalja, vlasnik “Affidea” je švajcarski investitor. Ukoliko želite da uradite kvalitetnu, pouzdanu dijagnostiku i to bez liste čekanja, obratite se našoj bolnici i ugovorite dijagnostiku koja Vam je potrebna.

Kontakt telefon: 056/490-246

e-mail: boksit.bolnica@ad-boksit.com

ili lično na pultu bolnice

Afidea 2