dr Bojana Grujić

Anesteziolog
dr Bojana Grujić

Anesteziolog u Opštoj bolnici „Dr Laza K. Lazarević“ u Šapcu, položila je subspecijalistički ispit iz oblasti klinička farmakologija.

Dr Grujić bila je među šest polaznika usavršavanja na Institutu za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Na predavanjima su unapredili znanje o medikamentima koji se koriste u različitim granama medicine. Poseban akcenat je stavljen na primenu lekova kod dece.