dr Mirjana Poledica

Anesteziolog
dr Mirjana Poledica

Više od 7 godina specijalističkog iskustva,subspecija- lista intenzivne medicine. Rođena 03.02.1980. U Šapcu Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (oktobar 1999-jun 2005), među prva 4 studenta u generaciji.

Specijalizacija iz anesteziologije sa reanimatologijom i intenzivnim lečenjem u januaru 2016. u Beogradu. Subspecijalizacija iz Intenzivne medicine i prva u Srbiji položila  subspecijalistički ispit u januaru 2023. čime je dobila zvanje prvog intenziviste u Srbiji.

Šef Jedinice intenzivnog lečenja u OB  Šabac od 2019.