dr Stoja Stijepić

Neuropsihijatar

Medicinski fakultet (1986) i specijalizaciju neuropsihijatrije (1997) završila je u Novom Sadu, a doedukaciju porodične medicine (2007) u Banja Luci.

Obavljala je funkciju direktora Doma zdravlja Vlasenica (2000-2006), i direktora Doma zdravlja Milići (2006-2010).

Zaposlena u Centru za mentalno zdravlje i porodičnoj medicini Doma zdravlja Srebrenica.