prim. dr Milorad Drljević

Gastroenterolog

Medicinski fakultet je završio u Sarajevu. Specijalizaciju iz interne medicine (1993) i subspecijalizaciju iz gastroenterohepatologije (1998) u Beogradu.

Od 1986. godine bio zaposlen u Bolnici Zvornik, na poslovima doktora medicine. Obavljao i funkciju direktora te Bolnice.