dr Zdravko Ćirić

Internista-kardiolog

Medicinski fakultet završio je u Tuzli, specijalizaciju iz interne medicine 1998. u Beogradu, kao i užu specijalizaciju iz kardiologije 2006. godine. Od 2010. godine radi u privatnoj internističkoj ambulanti u Zvorniku.